Edunvalvonta

Yhdistys ja edunvalvonta

Yhdistyksemme tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta. Käytännössä valvomme jäsentemme oikeuksia työpaikoilla ja samalla varmistamme, että he voivat tehdä työtään virka- ja työehtosopimuksen mukaisten palkkojen ja työehtojen mukaisesti. Järjestämme myös jäsenistölle virkistystoimintaa.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut hoitavat tehtävässään edunvalvonnan asioita.

Pääluottamusmies ja luottamusmiehet tulkitsevat sopimusten sisältöä, käyvät neuvotteluja työantajasi kanssa ja osallistuvat työehtojen kehittämiseen. He myös varmistavat, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Edunvalvontaan liittyvissä asioissa pääluottamusmies, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat aina jäsenistön käytettävissä.