Historia

 

VYT ry vietti 25 vuotisjuhlaa vuonna 1992

Valtion Yleinen Teknikkojen yhdistys ry:n perustava kokous pidettiin Helsingin keskusvankilan työliikkeen toimistohuoneessa 5.2.1967. Läsnä olivat VTL:n puheenjohtaja Rainer Partanen ja teknikko Kulmala ja kuusi muuta jäsentä. Kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Matti Toivonen ja sihteeriksi Olavi Salonen.

Yhdistysrekisteriin yhdistys hyväksyttiin 7.6.1967 ja VTL:n jäseneksi 28.8.1967. Yhdistyksen ensimmäisenä VTL:n hallituksen jäsenenä toimi Matti Toivonen. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi kolmeentoista ensimmäisenä toimintavuotena.

Yhdistys osallistui vuonna 1973, muiden VTL:n yhdistysten tavoin, lakkoon. Lakon tavoitteena oli keskusjärjestön täysivaltaisten neuvotteluoikeuksien saaminen valtion sektorille, joka ei silloin kuitenkaan onnistunut. Täysien neuvotteluoikeuksien saaminen valtion sektorille toteutui 27.3.1984. Pääsopia oikeuksien saaminen vaati STTK-J:ltä lakkoaseen käyttöuhkaa.

Yhdistyksen sihteerin toiminnan keventämiseksi hankittiin käytetty kopiokone 1983. Kopiokone oli käytössä kolme vuotta, jonka jälkeen se myyntiin ja tilalle hankittiin pienentävä ja suurentava kopiokone 1986, joka edelleen hoitaa hyvin tehtävänsä. Kopioita sillä on otettu 2700 kpl:tta. Tietokone ja matriisikirjoitin hankittiin 1988, jolloin jäsenrekisterin pitäminen aloitettiin. Jäsenrekisterissä olevien tietojen avulla pystyttiin antamaan keskusjärjetölle tarvittavia tietoja virkanimikkeistä ja palkoista. Oma neuvotttelutoiminta tarvitsee myös samoja tietoja. Yhdistyksen kirjanpito tehtiin ensikerran omalla koneella 1990. Tulosmäärien kasvamisen johdosta hankittiin nopeampi kirjoitin, se toteutettiin 1991. Samana vuonna hankittiin lisäksi myös paperisilppuri, että voidaan silputa sellaiset paperit, jotka sisältävät henkilötietoja tai ovat muuten tuottamuksellisia tai salaisia.

(Teksti: Juhlavuosikirja 1992)